Komplett administrasjon av kurs online med AFFY publisering

Med kursmodulen til AFFY publisering får du full kontroll med alle aspekter knyttet til administrasjon av kurs. Alt på internett, fra din egen datamaskin.

  • Opprett kurs som går over en dag, flere dager, flere moduler
  • Kursdeltakerne melder seg på kursene via nettsiden, bekreftelse sendes på epost
  • Når kurset er fullt, kan du angi at det ikke lenger er mulig å melde seg på kurset
  • Ventelistefunksjonalitet dersom et kurs er fullt
  • Etter at kurset er over, kan du enkelt angi hvem av deltakerne som var på kurset, og sende ut link til evalueringsskjemaet for kurset
  • Kursdeltakerne fyller ut evalueringsskjema på internett
  • Du kan med et tastetrykk sende ut purring til de som ikke har fylt ut evalueringsskjemaet
  • Generer evalueringsrapport for kurset på 2 sekunder! Dette er svært verdifull informasjon for kursholder
  • SMS-varslinger til deltakere

 

Kurssystemet formidles gjennom http://kurspaamelding.no/

 

Kunder: