Å skrive for web

Å skrive innhold på en hjemmeside er annerledes en å skrive innhold for trykte medier. Du har kort tid til å fange leserens oppmerksomhet og leseren hopper i større grad frem og tilbake mellom innholdselementer på hjemmesiden.

Noen huskeregler:

  • Del inn teksten i seksjoner med gode overskrifter som beskriver innholdet i seksjonen. Overskrifter fanger leserens oppmerksomhet.
  • Skriv i aktiv form, ikke passiv som fort blir kjedelig
  • Bruk korte seksjoner med avstand mellom - luft er bra (bruk lik avstand mellom seksjoner)
  • Bruk gjerne punktlister
  • Pass på at alle setninger forteller noe - inneholder fakta. 
  • Fatt deg i korthet