AFFY har levert flere nye timebestillingssystemer

Flere kunder har den siste tiden fått levert timebestillings- og bookingsystem fra AFFY. Disse tjenestene presenteres gjennom hjemmesiden timebestillingssystem.no

 • Barnas språksenter - timebestillingssystem for veiledningstimer
 • Flekkefjord båtutleie - utleie av fritidsbåter
 • Norgesbuss - kurspåmelding og timebestillingssystem for internt bruk
 • Alta kommune - kurspåmeldingssystem som blant annet skal brukes for deres sommerskoletilbud for barn
 • Studentsamskipnaden i Stavanger - kurspåmeldingssystem for studenter
 • Drammen sportsfiskere - bookingløsning for hytteutleie til medlemmer
 • Stiklestad Hundesenter - timebestillingssystem for dressurskurs
 • Sit idrett - timebestillingsløsning for fysioterapitimer for studenter

Siste artikler
 • Hjemmeside for Popuphagen
 • Hjemmeside med hyttebooking
 • Padelon lansert med ny hjemmeside fra AFFY
 • AFFY har levert flere nye timebestillingssystemer