Kompetanseutvikling ved NTNU

http://www.ntnu.no/kompetanseutvikling/


Kunde
Kompetanseutvikling ved NTNU
Levert
2005

Beskrivelse

Med kompetanseutvikling menes tiltak som skal bidra til at NTNUs medarbeidere har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for at universitetet skal kunne nå sine mål. Kompetanseutvikling blir derfor et av flere verktøy for å nå NTNUs strategiske mål. Kurs, seminar, nettverksbygging er virkemiddel i arbeidet med kompetanseutvikling ved NTNU.

AFFY har levert design og publiseringsløsning inkludert kursadministrasjon. Kursmodulen brukes til avansert håndtering av kurs, påmeldte, kursbevis, kurshistorikk osv.

Kompetanseutvikling ved NTNU

Kontakt ossHvilke tjenester ønsker dere dialog med AFFY om?

Har dere hjemmeside i dag?